فرمول محاسبه وزن انواع فلزات

وزن (کیلوگرم) = حجم (متر مکعب) × چگالی فلز (کیلوگرم بر متر مکعب)

چگالی فلزات

چگالی هر یک از انواع فلزات عدد ثابت و معینی است که نسبت به جرم به حجم آن فلز را مشخص می کند. مثلا چگالی آهن حدودا ۷۸۷۴ کیلوگرم بر مترمکعب است و مشخص می کند که جرم هر متر مکعب آهن تقریبا ۷۸۷۴ کیلوگرم می باشد. بنابراین با ضرب این عدد در حجم فلزات می توان وزن(جرم) آن ها را مشخص کرد.

چگالی انواع فلزات در کیلوگرم بر متر مکعب

 • مس: ۸۹۶۰ کیلوگرم بر متر مکعب
 • برنج: ۸۵۳۰ کیلوگرم بر متر مکعب
 • آلومینیوم: ۲۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب
 • استیل: ۷۸۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب
 • آهن: ۷۸۷۴ کیلوگرم بر متر مکعب
 • برنز فسفری: ۸۸۹۰ کیلوگرم بر متر مکعب
 • تیتانیوم: ۴۵۰۶ کیلوگرم بر متر مکعب
 • قلع: ۷۳۱۰ کیلوگرم بر متر مکعب

در صورتی که فلز مد نظر شما از نوع دیگری است که در محاسبه گر آنلاین فولاد مارکت وجود ندارد، میتوانید به راحتی چگالی فلز مد نظر خود را جستجو کرده و در حجم فلز ضرب کنید تا به جرم آن دست پیدا کنید.

فرمول محاسبه ی حجم

نحوه محاسبه وزن مس

فرمول محاسبه وزن ورق مسی
فرمول محاسبه وزن شش پر مسی
فرمول محاسبه وزن نبشی مسی
فرمول محاسبه وزن سه پر مسی
فرمول محاسبه وزن ناودانی مسی
فرمول محاسبه وزن قوطی مستطیلی مسی
فرمول محاسبه وزن قوطی مربع مسی
فرمول محاسبه لوله مسی
فرمول محاسبه تسمه مسی
فرمول محاسبه چهارگوش مسی
فرمول محاسبه میلگرد مسی

نحوه محاسبه وزن برنج

فرمول محاسبه وزن ورق برنجی

فرمول محاسبه وزن شش پر برنجی

فرمول محاسبه وزن نبشی برنجی

فرمول محاسبه وزن سه پر برنجی

فرمول محاسبه وزن ناودانی برنجی

فرمول محاسبه وزن قوطی مستطیلی برنجی

فرمول محاسبه وزن قوطی مربع برنجی

فرمول محاسبه لوله برنجی

فرمول محاسبه تسمه برنجی

فرمول محاسبه چهارگوش برنجی

فرمول محاسبه میلگرد برنجی

نحوه محاسبه وزن آلومینیوم

فرمول محاسبه وزن ورق آلومینیومی

فرمول محاسبه وزن شش پر آلومینیومی

فرمول محاسبه وزن نبشی آلومینیومی

فرمول محاسبه وزن سه پر آلومینیومی

فرمول محاسبه وزن ناودانی آلومینیومی

فرمول محاسبه وزن قوطی مستطیلی آلومینیومی

فرمول محاسبه وزن قوطی مربع آلومینیومی

فرمول محاسبه لوله آلومینیومی

فرمول محاسبه تسمه آلومینیومی

فرمول محاسبه چهارگوش آلومینیومی

فرمول محاسبه میلگرد آلومینیومی

نحوه محاسبه وزن استیل

فرمول محاسبه وزن ورق استیل

فرمول محاسبه وزن شش پر استیل

فرمول محاسبه وزن نبشی استیل

فرمول محاسبه وزن سه پر استیل

فرمول محاسبه وزن ناودانی استیل

فرمول محاسبه وزن قوطی مستطیلی استیل

فرمول محاسبه وزن قوطی مربع استیل

فرمول محاسبه لوله استیل

فرمول محاسبه تسمه استیل

فرمول محاسبه چهارگوش استیل

فرمول محاسبه میلگرد استیل

نحوه محاسبه وزن آهن

فرمول محاسبه وزن ورق آهنی

فرمول محاسبه وزن شش پر آهنی

فرمول محاسبه وزن نبشی آهنی

فرمول محاسبه وزن سه پر آهنی

فرمول محاسبه وزن ناودانی آهنی

فرمول محاسبه وزن قوطی مستطیلی آهنی

فرمول محاسبه وزن قوطی مربع آهنی

فرمول محاسبه لوله آهنی

فرمول محاسبه تسمه آهنی

فرمول محاسبه چهارگوش آهنی

فرمول محاسبه میلگرد آهنی

نحوه محاسبه وزن فسفربرنز

فرمول محاسبه وزن ورق فسفربرنز

فرمول محاسبه وزن شش پر فسفربرنز

فرمول محاسبه وزن نبشی فسفربرنز

فرمول محاسبه وزن سه پر فسفربرنز

فرمول محاسبه وزن ناودانی فسفربرنز

فرمول محاسبه وزن قوطی مستطیلی فسفربرنز

فرمول محاسبه وزن قوطی مربع فسفربرنز

فرمول محاسبه لوله فسفربرنز

فرمول محاسبه تسمه فسفربرنز

فرمول محاسبه چهارگوش فسفربرنز

فرمول محاسبه میلگرد فسفربرنز

نحوه محاسبه وزن تیتانیوم

فرمول محاسبه وزن ورق تیتانیوم

فرمول محاسبه وزن شش پر تیتانیوم

فرمول محاسبه وزن نبشی تیتانیوم

فرمول محاسبه وزن سه پر تیتانیوم

فرمول محاسبه وزن ناودانی تیتانیوم

فرمول محاسبه وزن قوطی مستطیلی تیتانیوم

فرمول محاسبه وزن قوطی مربع تیتانیوم

فرمول محاسبه لوله تیتانیوم

فرمول محاسبه تسمه تیتانیوم

فرمول محاسبه چهارگوش تیتانیوم

فرمول محاسبه میلگرد تیتانیوم

نحوه محاسبه وزن قلع

فرمول محاسبه وزن ورق قلعی

فرمول محاسبه وزن شش پر قلعی

فرمول محاسبه وزن نبشی قلعی

فرمول محاسبه وزن سه پر قلعی

فرمول محاسبه وزن ناودانی قلعی

فرمول محاسبه وزن قوطی مستطیلی قلعی

فرمول محاسبه وزن قوطی مربع قلعی

فرمول محاسبه لوله قلعی

فرمول محاسبه تسمه قلعی

فرمول محاسبه چهارگوش قلعی

فرمول محاسبه میلگرد قلعی

حجم مواد بسته به شکل و ساختار هندسی آن ها از طریق فرمول های متفاوتی قابل محاسبه است.

توجه داشته باشید که در محاسبه گر بالا (و همچنین فرمول های پایین) تمامی مقادیر از قبیل طول، عرض، ارتفاع، ضخامت و … به میلیمتر می باشد و برای رسیدن به حجم بر اساس متر مکعب جواب نهایی باید بر 109 تقسیم شود. به همین دلیل عدد 109 در مخرج همه ی این فرمول ها قرار گرفته است.

 1. فرمول محاسبه ی حجم انواع رول / ورق

    ( مکعب متر ) حجم رول / ورق = طول × عرض × ضخامت 10 9
 2. فرمول محاسبه ی حجم میله شش‌پر

    ( مکعب متر ) حجم میله شش‌پر = 3 × 3 × ضلع 2 × طول 2 × 10 9
 3. فرمول محاسبه وزن انواع پروفیل‌های L / T / U

    ( مکعب متر ) حجم انواع پروفیل‌ = ( ارتفاع + عرض ضخامت ) × ضخامت × طول 10 9
 4. فرمول محاسبه حجم انواع تسمه

    ( مکعب متر ) حجم تسمه = عرض × ضخامت × طول 10 9
 5. فرمول محاسبه حجم میله چهارگوش

    ( مکعب متر ) حجم میله چهارگوش = عرض 2 × طول 10 9
 6. فرمول محاسبه حجم میلگرد

    ( مکعب متر ) حجم میلگرد = π × ( قطر 2 ) 2 × طول 10 9
 7. فرمول محاسبه حجم قوطی مستطیلی

    ( مکعب متر ) حجم قوطی مستطیلی = ( ارتفاع × عرض ( ارتفاع 2 × ضخامت ) × ( عرض 2 × ضخامت ) ) × طول 10 9
 8. فرمول محاسبه حجم قوطی مربعی

    ( مکعب متر ) حجم قوطی مربعی = ( عرض 2 ( عرض 2 × ضخامت ) 2 ) × طول 10 9
 9. فرمول محاسبه حجم لوله

    ( مکعب متر ) حجم لوله = ( π × ( قطر بیرونی 2 ) 2 π × ( قطر داخلی 2 ) 2 ) × طول 10 9

Contents

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *