شرکت فولاد کویر کاشان

شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر در سال 1379 توسط سهامدارارن شرکت بودا تاسیس گردید. در ابتدا این شرکت صرفا در جهت تجارت و بازرگانی فعالیت داشت و با گذشت زمان و شناخت صحیح بازار و نیازهای اقتصادی منطقه ، نسبت به تغییر ماهیت فعالیت به شکل تولیدی اقدام نموده و در نتیجه شرکت […]

عملیات حرارتی و شکل دهی

[vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_column_text] برای دیدن مطالب بعدی آهن میتوانید روی عکس کلیک کنید [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1551610151146{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” el_class=”col-xs-12 col-md-8 col-md-push-2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1551794741124{background-color: #005e96 !important;}”] عملیات حرارتی و شکل دهی [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text el_class=”image-100″][/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text el_class=” […]

ریخته گری

[vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_column_text] برای دیدن مطالب بعدی آهن میتوانید روی عکس کلیک کنید [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1551610151146{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” el_class=”col-xs-12 col-md-8 col-md-push-2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1551793204390{background-color: #d26b31 !important;}”] ریخته گری [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text el_class=”image-100″][/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text el_class=” padding-20 height-scroll”]ریخته گری […]

پالایش ثانویه

[vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_column_text] برای دیدن مطالب بعدی آهن میتوانید روی عکس کلیک کنید [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1551610151146{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” el_class=”col-xs-12 col-md-8 col-md-push-2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1551792622380{background-color: #ee9835 !important;}”] پالایش ثانویه [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text el_class=”image-100″][/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text el_class=” padding-20 height-scroll”]پالایش ثانویه […]

تولید فولاد

[vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_column_text] برای دیدن مطالب بعدی آهن میتوانید روی عکس کلیک کنید [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1551610151146{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” el_class=”col-xs-12 col-md-8 col-md-push-2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1551791236246{background-color: #f1b12d !important;}”] تولید فولاد [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text el_class=”image-100″][/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text el_class=” padding-20 height-scroll”]تولید فولاد […]

تولید آهن

[vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_column_text] برای دیدن مطالب بعدی آهن میتوانید روی عکس کلیک کنید [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1551610151146{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” el_class=”col-xs-12 col-md-8 col-md-push-2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1551790329402{background-color: #fff2a6 !important;}” el_class=”shadow-none”] تولید آهن [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text el_class=”image-100″][/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text el_class=” padding-20 height-scroll”]فرایند […]

دستگاه مکش

[vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_column_text] برای دیدن مطالب بعدی آهن میتوانید روی عکس کلیک کنید [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1551610151146{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” el_class=”col-xs-12 col-md-8 col-md-push-2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1551706155458{background-color: #ee9835 !important;}”] دستگاه مکش [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text el_class=”image-100″] [/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text el_class=” padding-20 height-scroll”]در […]

ضایعات فولاد بازیافت شده

[vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_column_text] برای دیدن مطالب بعدی آهن میتوانید روی عکس کلیک کنید [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1551610151146{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” el_class=”col-xs-12 col-md-8 col-md-push-2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1551864172993{background-color: #005e96 !important;}”] ضایعات فولاد بازیافت شده [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text el_class=”image-100″][/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text el_class=” padding-20 […]

تجزیه اکسیژن آرگان

[vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_column_text] برای دیدن مطالب بعدی آهن میتوانید روی عکس کلیک کنید [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1551610151146{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” el_class=”col-xs-12 col-md-8 col-md-push-2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1551687775701{background-color: #ee9835 !important;}”] تجزیه اکسیژن آرگان [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text el_class=”image-100″] [/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text el_class=” padding-20 […]