میلگرد آجدار نیشابور | قیمت میلگرد آجدار نیشابور – فولاد مارکت

فولاد مارکت با بیش از ده سال سابقه در زمینه خرید و فروش میلگرد آجدار و ساده ، عرضه کننده انواع میلگرد آجدار با بهترین قیمت و کیفیت است . برای خرید میلگرد آجدار و اطلاع از قیمت میلگرد عاجدار با مشاوران فروش ما تماس بگیرید. میلگرد آجدار توسط کارخانه های بسیاری در ایران تولید می شود از جمله : میلگرد عاجدار سمنان ، بافق یزد ، میلگرد نیشابور ، سیرجان ، شمس سپهر ، سپر ایرانیان ، کارخانه ذوب و نورد کرمان ، میانه ، ذوب آهن و پرشین فولاد  !

قیمت میلگرد نیشابور فولاد مارکت

فولاد مارکت میلگرد عاجدار انواع کارخانه ها را ارائه می دهد . همچنین انواع خدمات برش، خم، رزوه و غیره با بهترین کیفیت انجام می‌شود.

در لیست زیر می توانید قیمت میلگرد آجدار نیشابور را مشاهده کنید

تاریخ به روز رسانی 1402/09/14

قیمت میلگرد آجدار نیشابور
قیمت(ریال)واحدبرندمحل بارگیریوزناستانداردحالتسایزنامکد
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه11A3شاخه 12 متری12میلگرد آجدار1461
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه15A3شاخه 12 متری14میلگرد آجدار1462
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه15A3شاخه 12 متری14میلگرد آجدار1463
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه19A3شاخه 12 متری16میلگرد آجدار1464
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه19A3شاخه 12 متری16میلگرد آجدار1465
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه24A3شاخه 12 متری18میلگرد آجدار1466
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه24A3شاخه 12 متری18میلگرد آجدار1467
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه30A3شاخه 12 متری20میلگرد آجدار1468
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه30A3شاخه 12 متری20میلگرد آجدار1469
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه36A3شاخه 12 متری22میلگرد آجدار1470
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه36A3شاخه 12 متری22میلگرد آجدار1471
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه47A3شاخه 12 متری25میلگرد آجدار1472
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه47A3شاخه 12 متری25میلگرد آجدار1473
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه58A3شاخه 12 متری28میلگرد آجدار1474
150.000کیلوگرمنیشابورکارخانه76A3شاخه 12 متری32میلگرد آجدار1475

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *