جدول قیمت ورق رنگی شیروانی

تاریخ آخرین به روز رسانی: 9 تیر 1403
(ریال)قیمتواحدتحویلجنسطرحعرض (mm)ضخامت(mm)نامکد
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی10000.3ورق رنگی شیروانی6620
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی12500.3ورق رنگی شیروانی6621
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه10000.3ورق رنگی شیروانی6622
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه12500.3ورق رنگی شیروانی6623
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین10000.3ورق رنگی شیروانی6624
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین12500.3ورق رنگی شیروانی6625
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی10000.4ورق رنگی شیروانی6626
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی12500.4ورق رنگی شیروانی6627
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی10000.4ورق رنگی شیروانی6628
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه10000.4ورق رنگی شیروانی6629
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه10000.4ورق رنگی شیروانی6630
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه12500.4ورق رنگی شیروانی6631
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین10000.4ورق رنگی شیروانی6632
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین10000.4ورق رنگی شیروانی6633
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین12500.4ورق رنگی شیروانی6634
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی10000.5ورق رنگی شیروانی6635
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی12500.5ورق رنگی شیروانی6636
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی10000.5ورق رنگی شیروانی6637
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی12500.5ورق رنگی شیروانی6638
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه10000.5ورق رنگی شیروانی6639
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه12500.5ورق رنگی شیروانی6640
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه10000.5ورق رنگی شیروانی6641
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه12500.5ورق رنگی شیروانی6642
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین10000.5ورق رنگی شیروانی6643
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین12500.5ورق رنگی شیروانی6644
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین10000.5ورق رنگی شیروانی6645
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین12500.5ورق رنگی شیروانی6646
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی10000.6ورق رنگی شیروانی6647
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی12500.6ورق رنگی شیروانی6648
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی10000.6ورق رنگی شیروانی6649
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی12500.6ورق رنگی شیروانی6650
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه10000.6ورق رنگی شیروانی6651
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه12500.6ورق رنگی شیروانی6652
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه10000.6ورق رنگی شیروانی6653
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه12500.6ورق رنگی شیروانی6654
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین10000.6ورق رنگی شیروانی6655
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین12500.6ورق رنگی شیروانی6656
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین10000.6ورق رنگی شیروانی6657
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین12500.6ورق رنگی شیروانی6658
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی10000.7ورق رنگی شیروانی6659
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی12500.7ورق رنگی شیروانی6660
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی10000.7ورق رنگی شیروانی6661
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی12500.7ورق رنگی شیروانی6662
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه10000.7ورق رنگی شیروانی6663
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه12500.7ورق رنگی شیروانی6664
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه10000.7ورق رنگی شیروانی6665
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه12500.7ورق رنگی شیروانی6666
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین10000.7ورق رنگی شیروانی6667
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین12500.7ورق رنگی شیروانی6668
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین10000.7ورق رنگی شیروانی6669
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین12500.7ورق رنگی شیروانی6670
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی10000.8ورق رنگی شیروانی6671
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی12500.8ورق رنگی شیروانی6672
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه10000.8ورق رنگی شیروانی6673
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه12500.8ورق رنگی شیروانی6674
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین10000.8ورق رنگی شیروانی6675
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین12500.8ورق رنگی شیروانی6676
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی10000.9ورق رنگی شیروانی6677
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی12500.9ورق رنگی شیروانی6678
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه10000.9ورق رنگی شیروانی6679
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه12500.9ورق رنگی شیروانی6680
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین10000.9ورق رنگی شیروانی6681
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین12500.9ورق رنگی شیروانی6682
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی10001ورق رنگی شیروانی6683
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهسینوسی12501ورق رنگی شیروانی6684
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه10001ورق رنگی شیروانی6685
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهذوزنقه12501ورق رنگی شیروانی6686
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین10001ورق رنگی شیروانی6687
510,000کیلوگرمبنگاه تهرانگالوانیزهشادولاین12501ورق رنگی شیروانی6688

توجه داشته باشید که قیمت ها متغیر هستند بنابراین پیش از خرید و ثبت سفارش حتما برای استعلام به روز قیمت ورق رنگی شیروانی ( قیمت اهن ) با شماره های درج شده تماس بگیرید!

ورق رنگی شیروانی

ورق گالوانیزه عنصر پایه بسیاری از ورق ها از جمله ورق گالوانیزه رنگی و ورق رنگی شیروانی است. ورق رنگی گالوانیزه شیروانی ، ورق فولادی ساخته شده از جنس گالوانیزه با روکش روی است و در کوره رنگ مورد نظر را به خود میگیرد. ورق های رنگی شیروانی شکل های مختلفی دارند که در ادامه به آنها می پردازیم اما عمدتا در شکل های سینوسی مورد استفاده قرار میگیرند. به دلیل داشتن تنوع و کاربردهای فراوان، خرید ورق رنگی شیروانی رایج است.

 

جنس ورق رنگی شیروانی

این ورق ها می توانند از مواد مختلفی از جمله استنلس استیل، آلومینیوم، گالوانیزه ، قلع و مس ساخته شوند. موادی مانند پلاستیسو و سیلیکون پولی استر نیز باعث رنگ گرفتن این ورق ها می شوند. ورق های براق برای ارائه پوشش دوجداره پوستی قوی در ورق های شیروانی استفاه می شوند، همچنین قیمت ورق رنگی شیروانی یا قیمت ورق آهن باتوجه به جنس و میزان براق بودن آن متفاوت است.

 

ابعاد و رنگ ورق رنگی شیروانی

ضخامت: ضخامت استاندارد این ورق 0.50 الی 0.60 میلی متر است و قیمت ورق شیروانی باتوجه به ضخامت آن تعیین می شود.

رنگ: ورق های رنگی شیروانی در رنگ های متنوع بسیاری در دسترس هستند که زیبایی طراحی ساختمان و سازه را چندین برابر می کند. این رنگ های فریبنده می توانند قرمز، مرلین خاکستری، آبی، سبز زیتونی یا خاکستری روشن باشند.

ویژگی های ورق رنگی شیروانی:

 • ظاهر زیبا
 • مقاوم در برابر خوردگی
 • تهویه عالی
 • مقاوم در برابر شرایط بد جوی
 • ساخته شده از مواد قابل بازیافت، در نتیجه می تواند 100٪ بازیافت شود
 • قابل دسترس در انواع رنگ ها
 • نصب آسان . امکان نصب شدن توسط تنها یک نفر
 • مقاوم در برابر پاره شدن
 • باتوجه به جنس گالوانیزه ورق شیروانی، روکش و سطح براق خوبی دارد
 • ضریب هدایت حرارتی کم
 • عایق خوب
 • تنوع فرمینگ
 • قیمت مقرون به صرفه

 

گالوانیزه کردن

متریال هایی مانند استیل ها خیلی مستعد خوردگی و همچنین تهدید های جدی دیگری مانند آلودگی هستند. به همین دلیل برای جلوگیری از این قبیل مشکلات، پوششی از مواد خورنده کمترمانند روی، بر روی سطح این ورق ها قرار میگیرد. این فرایند گالوانیزه شدن یا گالوانیزه کردن نامیده می شود و موجب محافظت عالی از این ورق ها و افزایش طول عمر آنها می شود.

 

ورق های شیروانی فرم ها و شکل های مختلفی دارند که عبارتند از:

 • ورق کرکره سینوسی
 • ورق طرح سفال
 • ورق شادولاین
 • ورق ذوزنقه
 • ورق پرچین شیروانی
 • ورق کرکره گالوانیزه

 

ورق رنگی شیروانی طرح ذوذنقه موجود در فولاد مارکتورق گالوانیزه ذوزنقه

ورق شیروانی رنگی ذوزنقه کاربرد های متنوعی دارد از جمله ؛ حصار دور زمین یا ساختمان در حال احداث و پوشش سقف های شیروانی.

ورق گالوانیزه ذوزنقه را می توان از ورق گالوانیزه با عرض ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی متر و در رنگ های مختلف تولید کرد.

 

ورق کرکره گالوانیزه

نوع خاصی از انواع ورق گالوانیزه است که در ساخت سقف های شیروانی کاربرد بسیاری دارد. ورق کرکره گالوانیزه که از دیرباز برای جمع آوری و هدایت آب باران در ساخت سقف های شیروانی مورد توجه بوده است، امروزه نیز بسیار پرطرفدار است و قیمت ورق کرکره رنگی باتوجه به کارخانه سازنده و کیفیت آن مختلفی است که عبارتند از:ورق شیروانی طرح کرکره سینوسی موجود در انبار فولاد مارکت

 • ورق گالوانیزه کرکره فولاد مبارکه اصفهان
 • ورق گالوانیزه کرکره هفت الماس
 • ورق گالوانیزه کرکره فجر کاشان
 • ورق گالوانیزه کرکره اشتهارد
 • ورق گالوانیزه کرکره شهرکرد
 • ورق گالوانیزه کرکره ساوه
 • ورق گالوانیزه کرکره سمنان

 

ورق رنگی شیروانی طرح شادولاین موجود در انبار فولاد مارکت ورق رنگی شیروانی طرح شادولاین

از طرح های بسیار زیبا و کاربردی ورق های گالوانیزه و ورق های گالوانیزه رنگی طرح شادولاین است. این ورق علاوه بر نصب سریع و آسان، از زیبایی و قیمت مناسبی نسبت به سایر محصولات برخوردار است. بدلیل مقاومت در برابر شرایط جوی و آب و هوایی و یکپارچگی ، ورق طرح شادولاین را هم می توان از ورق گالوانیزه ساده (بی رنگ ) و هم از ورق گالوانیزه رنگی تولید کرد.

از آنجایی که ورق های شادولاین دارای وزن سبک و ایمنی بالادر برابر زلزله هستند، فروش ورق رنگی شیروانی جهت پوشش سقف و دیواره سوله، ساختمان ،ویلا و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

 

ورق رنگی شیروانی طرح سفال موجود در فولاد مارکت ورق شیروانی طرح سفال

ورق های طرح سفال از ورق گالوانیزه رنگی تولید می شوند که  قسمت روی ورق در دو مرحله به ضخامت ۲۰الی ۲۵ میکرون و قسمت پشت ورق در یک مرحله به ضخامت ۷ الی ۱۵ میکرون به صورت کوره ای پوشش رنگ میگیرد که این پوشش علاوه بر اینکه زیبایی خاصی به این ورق ها می دهد، باعث می شود ورق در مقابل پوسیدگی و زنگ زدگی مقاومت بسیار بالایی داشته باشد ، به همین دلیل قیمت ورق شیروانی طرح سفال کمی بیشتر از دیگر طرح های ورق شیروانی است.

ورق های طرح سفال نیز مانند ورق های شادولاین وزن سبکی دارد و در برابر زلزله ایمن است و در شرایط آب و هوایی مختلف تغییر رنگ نمی دهد بنابراین از ورق رنگی طرح سفال عموما برای پوشش سقف های شیب دار از جمله سقف های ویلا ، سر در منازل ،سایبان و پارکینگ و غیره استفاده می کنند.

خرید ورق رنگی شیروانی

فولاد مارکت انواع ورق رنگی شیروانی را در فرم های مختلف و در رنگ بندی کامل عرضه می کند. شما می توانید ورق رنگی شیروانی مورد نظر خود را در ابعاد و ضخامت استاندارد کارخانه و یا در ابعاد مدنظر خود با بهترین کیفیت و کمترین قیمت خریداری کنید. تمام ورق های رنگی شیروانی دارای پوشش روی هستند و همه تست های لازم بر روی آنها انجام شده است تا بتوانیم بهترین کیفیت را برای مشتریان عرضه کنیم.

شایان ذکر است که بدلیل نوسانات شدید ارزی، قیمت ها دقیق نمی باشند و صرفا برای براورد هزینه های شما هستند. لذا برای دریافت به روز قيمت ورق رنگي شيرواني و یا خرید ورق رنگی شیروانی و مشاوره فروش ورق رنگی شیروانی با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید. شما میتوانید خرید ورق رنگی شیروانی خود را هم به صورت حضوری و هم آنلاین انجام دهید . ضمنا میتوانید پیش از خرید مشاوره رایگان دریافت کنید تا بهترین و مطمئن ترین خرید را داشته باشید.

 

Contents

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *