فرمول محاسبه وزن انواع فلزات وزن (کیلوگرم) = حجم (متر مکعب) × چگالی فلز (کیلوگرم بر متر مکعب) چگالی فلزات چگالی هر یک از انواع فلزات عدد ثابت و معینی است که نسبت به جرم به حجم آن فلز را مشخص می کند. مثلا چگالی آهن حدودا ۷۸۷۴ کیلوگرم بر مترمکعب است و مشخص می …

خرید ورق استیل

خرید ورق استیل خرید ورق استیل در صنعت بسیار رایج است. استنلس استیل ضد زنگ (stainless steel) آلیاژی از آهن و کروم است که 10 تا 30 درصد کربن دارد و مقاومت نسبت به خوردگی خوبی از خود نشان می دهد. ورق استیل انواع مختلفی دارد که کاربردهای خاص خود را دارند و در ادامه …