کاربردهای رایج فسفربرنز

کاربردهای رایج فسفربرنز کاربردهای رایج فسفربرنز: فسفربرنز برای ساخت بسیاری از قطعات صنعتی استفاده می شود. فسفربرنز آلیاژی از مس است که قلع و فسفر دارد. این مواد باعث می شود سیالیت مذاب آن بیشتر شود و امکان ریخته گری آن آسانتر شود. در این بلاگ پست به تعدادی از محصولات و کاربردهایی که فسفربرنز …